Wat te doen bij een sportongeval

  • Vraag aan de ploegafgevaardigde of aan Rik Castelijns het aangifteformulier voor een sportongeval. Je kan dit formulier ook hier downloaden of dit is ook verkrijgbaar in alle kantines van voetbalclubs.
  • Het formulier "Medisch getuigschrift" dient bij het eerste doktersbezoek door deze te worden ingevuld. De voorzijde wordt ingevuld door Rik Castelijns.
  • Bezorg dit formulier samen met een kleefbriefje van je ziekenfonds binnen 10 dagen na het ongeval aan Rik Castelijns. Deze stuurt het naar de KBVB.
  • De KBVB stuurt het Getuigschrift van herstel naar Rik Castelijns die dit tijdig overmaakt aan de speler.
  • Bij HERSTEL vult de dokter dit formulier in. De speler gaat daarna met alle onkostenbriefjes (dokter, apotheker e.d.) met de vermelding van "sportongeval" naar zijn Ziekenfonds. Deze maakt een lijst op met alle onkosten en tegemoetkomingen.
  • Deze lijst wordt met alle niet-betaalde onkostenbriefjes aan Rik Castelijns overhandigd. Rik zal de zaak verder afhandelen.
  • Kinebehandeling moet in principe eerst aangevraagd worden aan de KBVB die dan toelating zal geven tot tegemoetkoming. Een brief van de arts/specialist is nodig met de verantwoording.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor elke aangifte. Ook voor elk document dat u aan Rik Castelijns bezorgt. 

 

Verzekeringen en ongevalsaangifte

Rik Castelijns

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

014 / 37 77 54

 

Chris Goris
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0499 / 32 95 70